Hva vi gjør

Innsikt

Jo mer innsikt vi har, jo lettere er det å være kreativ, og desto bedre treffer vi målgruppen din. Derfor går vi både lidenskapelig og vitenskapelig til verks når vi jobber med deg.

På et SEO-prosjekt gjør vi en søkeordsanalyse for å finne hvilke ord du må forbedre synligheten din på. Vi foretar en konkurrentanalyse, som gir oss en kartlegging av hvilke aktører du sammenligner deg med.

Det er avgjørende for oss å forstå kundereisen, slik at vi vet vi hvordan innholdet ditt skal utvikles for å påvirke målgruppen gjennom de ulike stegene i kjøpsprosessen. Vi utvikler personas, som gjør at vi snakker direkte til målgruppen din på et språk de kjenner.

Gjennom våre metoder for innsiktsarbeid legger vi grunnlaget for en god strategi med tydelige definerte mål. Og vi leverer ikke bare produktet, for så å si takk og farvel: Når vi aktiverer kampanjer får vi nye data som gir oss ny innsikt, og som styrer valgene om nytt innhold.

Kreativitet

Å tenke kreativt skal være morsomt, derfor tar vi det på alvor. Kreativitet er nemlig ikke flaks – det er innsikt, hardt arbeid og en sterk og bærende idé.

I alt vi gjør har vi forankret en langsiktig kreativ strategi. Kreativitet som gjør at kampanjen din treffer blink handler om å finne nye, unike og originale måter å løse utfordringene dine på. Ingen blir bedre av å ikke prøve noe de ikke har gjort før, derfor utfordrer vi kundene våre til å tenke på samme måte. Bevisene på at vi får dette til sammen med deg ligger i casene våre.

Kreativitet kan også være å skrive 50 artikler basert på ett ord, og samtidig skape godt innhold av det. Vi får det til fordi vi har innsikt som gir oss rammene vi kan være kreative i.

Kreativitet er ikke bare å bruke hodene og snakke fra hjertene våre – men også kreativ bruk av nettverk, teknologi og verktøy. Det hender også at verktøyene vi ønsker å bruke ikke finnes. Da lager vi dem selv.

Vi bruker kreativiteten som bindeledd i alt vi lager. Kreativitet skaper effekt for deg – det gir resultater fordi det spisser kommunikasjonen overfor målgruppen din, og det skaper godt innhold som engasjerer dem.

Innhold

Vi bruker innsikt og kreativitet til å produsere godt innhold – uansett kanal.

Godt innhold skal engasjere, inspirere og få deg til å tenke og handle. Målet for alt vi lager er å skape følelser hos seerne, lytterne og leserne dine som fører til konverteringer. Og vi vet allerede hvordan og hvorfor de konverterer, takket være at innholdet ditt er basert på innsikt og kreativitet.

For å få det beste resultatet av innsikt, kreativitet og innhold forener vi kompetansene våre. Vi bruker den samlede kunnskap og kjennskap vi har aktivt, og på tvers av fagområdene. Slik skaper vi resultater med deg.

Og legg merke til at vi skriver “med deg”, ikke “for deg”. Å lage godt innhold er nemlig en dynamisk, kontinuerlig og langsiktig prosess vi gjør sammen med deg, og vi lærer noe om hverandre hele tiden.

Det gjør både deg og oss stadig bedre – litt etter litt.