Bærekraftig krillfiske i Antarktis

Aker BioMarine ønsket å illustrere krillfisket i Antarktis visuelt, og tydeliggjøre den omfattende reguleringen av fisket og hvordan krillbiomassen forvaltes.

Dette er et komplekst bilde som er utfordrende å kommunisere på en enkel måte.

Videre ønsket Aker BioMarine å fremme bærekraftige tiltak – krillfisket i Sørishavet er anerkjent som et av de mest bærekraftige reduksjonsfiskeriene av den uavhengige organisasjonen Sustainable Fisheries Partnership.

Forskning og utvikling

Målet var å forklare hvordan krillfisket foregår på en forståelig måte, med fokus på initiativer Aker BioMarine har tatt innen bærekraft. De investerer i forskning og utvikling, og har blant annet utviklet en teknologi kalt Eco Harvesting som reduserer fangst av andre arter.

Problemstillingen ble visualisert

Vi løste oppgaven ved å lage en animasjonsfilm, fordi den forenkler og visualiserer problemstillinger som ellers kan være komplekse og vanskelige å forstå. Eksempler i dette tilfellet er årlig fangst sett opp mot den totale biomassen, og hvorfor krill er viktig for det økte behovet av global matproduksjon som følge av befolkningsveksten.

Involverte:

  • Animasjon av filmen: Philip Hauglin
  • Design av elementer i filmen: Marlene McCann
  • Kreativ workshop: Joakim Roald
  • Kreativ workshop, manus og rådgivning: Jonas Rasch
  • Prosjektleder: Vilde Berentsen Bjørnstad

Takk til Lisa Ambjörn på voice og Twenty Studios i Stockholm.